Εντατήρες σύρματος

Χρησιμοποιούνται για το εύκολο τέντωμα του σύρματος με κύρια χρήση σε αμπέλια και περιφράξεις

Top