Εξάγωνο (Κοτετσόσυρμα)

Το εξάγωνο έχει και αυτό την χρήση της περίφραξης ζώων(είτε για να κρατήσουμε είτε για να τα απομακρύνουμε)και την κατασκευή κλουβιών.

Είναι από σύρμα γαλβανιζέ εν θερμό με οπή 1/2′ και 1′  με πάχος σύρματος 0,70mm και 0,90mm αντίστοιχα

Το μήκος του ρόλου για την 1/2′ είναι 25μ και της 1″ είναι 50μ. Τα ύψη είναι από 0,50 έως 2,00μ

Project details

Client

Πάχος σύρματος Ίντσα Ύψος ρόλου Μήκος ρόλου
0,70mm 1/2" 0,50 - 1,00 - 1,20 - 1,50 - 2,00m 25m
0,90mm 1" 0,50 - 1,00 - 1,20 - 1,50m 50m

Top