Κουνελόσυρμα

Τα κουνελοσύρματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή κλουβιών. Το σύρμα που χρησιμοποιείται είναι εν θερμό γαλβανιζέ και πάχος 1,5mm και 1,8mm.

Το άνοιγμα του βρόγχου είναι 12χ12mm,12χ25mm,25χ25mm,12χ50mm και 25χ50mm.

Τα ύψη είναι 0,40m-0,50m-0,60m-0,70m-0,80m-1,00m-1,2m0-1,50m και το μήκος του ρόλου είναι 25μ

Project details

Client

Πάχος σύρματος Μάτι Ύψος Μήκος ρόλου
1,50mm 12 x 12mm 0,80 - 1,00 - 1,20m 25m
1,50 ή 1,80mm 12 x 25mm 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,50m 25m
1,50mm 12 x 50mm 1,00m 25m
1,50mm 25 x 25mm 0,80 - 1,00 - 1,20m 25m

Top