Πονταριστό

Συρματοπλέγματα τα οποία είναι ηλεκτροσυγκολλημένα και χρησιμοποιούνται για περίφραξη, κατασκευή πορτών και κλουβιών.

Τα ρολά είναι 20 και 25 μέτρα

Project details

Client

Άνοιγμα ματιού Φάρδος x Μήκος Πάχος σύρματος
50 x 100 mm 1,50 x 5,00 m 3,00 mm
50 x 100 mm 2,00 x 5,00 m 3,00 mm
50 x 50 mm 1,50 x 3,00 m 3,40 mm

Top