Πρόκες

Από σύρμα 1006 και 1008

Σε συσκευασία 5kg

Χρήση κατασκευαστική

Νούμερα 15×15, 15×18, 16×21, 16×24, 17×27, 18×30, 18×36, 19×45, 23×60, 23×70

Top